Örebro 019- 12 22 22

Eskilstuna

Från och med 15 april 2024 trafikerar vi inte längre Eskilstuna.
Kunder hänvisas till andra bolag i Eskilstuna. 
​​​​​​​Boka taxi genom att ringa ett av ovanstående nummer eller sök resa och boka nedan direkt i bokningsklienten

DINA PERSONUPPGIFTER OCH DIN RÄTT TILL DEM
Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga. Du kan också få en mer utförlig beskrivning genom att epost kund@trendtaxi.se.
 
Vilka uppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem
Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra en så korrekt, smidig och säker taxiresa som möjligt. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och när så tydligt framgår, samtycke.
 
Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet:
Vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten
Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet.
 
Din rätt till dina personuppgifter
Lagen GDPR började gälla 25 maj 2018 och enligt den har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av en så kallad personuppgiftsansvarig, Trendtaxi är personuppgiftsansvarig för sina kunder.
Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos en personuppgiftsansvarig, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, det vill säga att dina uppgifter raderas.
Med en användarprofil har du möjlighet utöva dina rättigheter genom självbetjäning direkt i app- eller webbokningen. Där kan du följa din resehistorik och har även möjlighet att ändra dina uppgifter och radera din profil.
Om du inte har en användarprofil kan du via länken Utöva dina rättigheter nedan skicka din förfrågan till oss.
 
Kontakta oss
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Trendtaxi kund@trendtaxi.se eller                            Box 19, 73621 Kungsör

​​​​​​​Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får så har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.